Kiesrecht & Verkiezingen:

historisch

Kiesrecht & Verkiezingen: historisch

MENU

Stembiljetten in Nederland 1846-heden.

Maar hoe stemde men dan vroeger? Dat is niet onbelangrijk, omdat de wijze van stemming invloed kan hebben op de uitkomst. In afbeelding 1 is een stembiljet uit 1846 te zien waarmee de Amsterdamse stemgerechtigden de leden van het kiescollege kozen. Op dit stembiljet kon de stemgerechtigde slechts de namen van twee Amsterdammers opschrijven die aan de vereisten voldeden voor het lidmaatschap van het kiescollege. In 1848, toen heel Nederland weer werd verdeeld in kiesdistricten ter verkiezing van leden van de Eerste en de Tweede Kamer.