Verkiezingen vanuit geografisch perspectief

Verkiezingen vanuit geografisch perspectief

MENU

De aanhang van de PvdA in geografisch perspectief, 1948-2012.

De geografische spreiding van de aanhang van de PvdA is tussen 1946 en 2012 sterk gewijzigd. In het eerste jaar was de partij geografisch veel ongelijkmatiger gespreid dan in het laatste jaar. Dat had enerzijds te maken met de doorbraak van de PvdA in Noord-Brabant en Limburg en anderzijds met het verdwijnen van bolwerken. Een andere belangrijke ontwikkeling is het afnemend electorale belang van de drie grote steden. Haalde de PvdA daar in 1948 nog bijna 28% van haar stemmen, in 2012 was dat gedaald tot bijna 13%. Dat had niets te maken met een afnemende populariteit van de partij in de drie grote steden, maar met het feit dat daar steeds minder kiezers wonen.

De aanhang van de PvdA in geografische perspectief.


In: Zeventig jaar Partij van de Arbeid

Frans Becker en Gerrit Voerman (red.)

Uitgeverij Boom, Amsterdam 2016

Pagina 191-207

Met Henk van der Kolk