Verkiezingen vanuit geografisch perspectief

Verkiezingen vanuit geografisch perspectief

MENU

De geografische spreiding van D66-kiezers: in gemeenten met veel academici wonen ook veel D66’ers’

De steun voor D66 is niet in alle gemeenten hetzelfde, zelfs niet als we rekening houden met de grote electorale hoogtes en diepe dalen waardoor D66 de afgelopen decennia is gegaan.

Tussen bestormen en besturen. 55 jaar D66 in de Nederlandse Politiek

De geografische spreiding van D66-kiezers: in gemeenten met veel academici wonen ook veel D66’ers’.


Ron de Jong & Henk van der Kolk


In: Tussen bestormen en besturen. 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek (1966-2021)

Coen Brummer en Simon Otjes (red.)

Uitgeverij Boom, Amsterdam 2021

Pagina 181-198