Verkiezingen vanuit geografisch perspectief

Verkiezingen vanuit geografisch perspectief

MENU

De electorale geografie van de VVD van 1948 tot 2010.

Deze bijdrage brengt de ontwikkeling van de geografische spreiding van de aanhang van de VVD tussen 1948 en 2010 in beeld. Die ontwikkeling is complex: van een doorbraak in Noord-Brabant en Limburg tot een relatieve afname in de oude bolwerken in het noorden van Nederland.

De electorale geografie van de VVD van 1948 tot 2010.


Liberaal Reveil

Jaargang 2011 nummer 4

Pagina 216-226

Met Henk van der Kolk