Verkiezingen vanuit geografisch perspectief

Verkiezingen vanuit geografisch perspectief

MENU

De geografische spreiding van de PVV-kiezers.

In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de geografische spreiding van de PVV-kiezers verklaard kan worden door te corrigeren voor kenmerken als opleiding, inkomen etc. Dat blijkt maar zeer beperkt het geval te zijn. Andere, minder grijpbare, factoren spelen eveneens een belangrijke rol bij een verklaring van de geografische spreiding.

De geografische spreiding van de PVV-kiezers.


In: Wilders gewogen. 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek.

Gerrit Voerman en Koen Vossen (red.)

Uitgeverij Boom, Amsterdam 2019

Pagina 191-212

Met Eelco Harteveld