Kiesrecht & Verkiezingen:

actueel

Kiesrecht & Verkiezingen: actueel

MENU

De lijststem: niet strijdig met ons kiesstelsel.

De staatscommissie parlementair stelsel adviseert in haar eindrapport invoering van het kiesstelsel Burgerforum waarbij de kiezer de keuze krijgt tussen het uitbrengen van een voorkeurstem of van een lijststem. Dat laatste is nu niet mogelijk. De vraag is daarom of een lijststem wel binnen ons kiesstelsel past. Dit artikel toont op grond van het verleden dat die vraag met ja kan worden beantwoord.

De lijststem: niet strijdig met ons kiesstelsel

De lijststem: niet strijdig met ons kiesstelsel.


Stuk Rood Vlees

7 februari 2020