Kiesrecht & Verkiezingen:

actueel

Kiesrecht & Verkiezingen: actueel

MENU

Een nieuwe kiesrechtstrijd in wording? Nationaliteit, ingezetenschap en het kiesrecht.

In Nederland bezitten niet-Nederlandse ingezetenen geen kiesrecht voor de Tweede Kamer en Nederlanders woonachtig in het buitenland wel. Wanneer we de Tweede Kamer zien als de vertegenwoordiging van opvattingen en belangen van degenen die geraakt worden door de Nederlandse wetgeving is dat een merkwaardige zaak.

Een nieuwe kiesrechtstrijd in wording? Nationaliteit, ingezetenschap en het kiesrecht.


Stuk Rood Vlees

14 mei 2021