Kiesrecht & Verkiezingen:

actueel

Kiesrecht & Verkiezingen: actueel

MENU

Stemmen bij volmacht en het beginsel van one man, one vote.

In Nederland is het mogelijk om bij volmacht te stemmen. De bedoeling is dat de volmachtgever de gemachtigde een steminstructie geeft. Uit recent onderzoek blijkt echter dat dit vaak niet gebeurt. Het gevolg is dat veel gemachtigden twee of drie stemmen naar eigen inzicht kunnen uitbrengen. Dat staat op gespannen voet met het beginsel van one man one vote en is daarom onwenselijk.

Stemmen bij volmacht en het beginsel van one man, one vote

Stemmen bij volmacht en het beginsel van one man, one vote.


Stuk Rood Vlees

29 januari 2019

Met Melle Bakker