Kiesrecht & Verkiezingen:

actueel

Kiesrecht & Verkiezingen: actueel

MENU

Is ons kiesstelsel direct of indirect?

Dat ons kiesstelsel direct is, lijkt vanzelfsprekend. In het stemhokje kruisen we immers een kandidaat op een partijlijst aan. Daar zit niets of niemand tussen. Alleen de Eerste Kamer kiezen we niet rechtstreeks, maar indirect. Toch valt bij deze voorstelling van zaken wel een vraagteken te plaatsen. Hoe zit het namelijk met de voorselectie van de kandidaten die op het stembiljet komen?

Is ons kiesstelsel direct of indirect?

Is ons kiesstelsel direct of indirect?


Stuk Rood Vlees

25 september 2018