Kiesrecht & Verkiezingen:

actueel

Kiesrecht & Verkiezingen: actueel

MENU

Waarom mensen met een verstandelijke beperking geen recht hebben op ondersteuning bij het stemmen.

Artikel J28 van de Kieswet bepaalt dat alleen kiezers met een lichamelijke beperking hulp in het stemhokje kunnen krijgen. Naar aanleiding van een pleidooi om dat artikel ook geldig te laten zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, bespreekt dit artikel de ratio achter de bestaande bepaling en de mogelijke nadelen van een uitbreiding van de werking daarvan.

Waarom mensen met een verstandelijke beperking geen recht hebben op ondersteuning bij het stemmen.


Nederlands Juristenblad 2017,

aflevering 23, pagina 1607-1608

Met Edward Brüheim