Kiesrecht & Verkiezingen:

actueel

Kiesrecht & Verkiezingen: actueel

MENU

Van geschiktheid naar grondrecht en weer terug?

Kiesrecht wordt tegenwoordig beschouwd als een grondrecht, maar lange tijd werd het vooral gezien als een functie van de staat. Kiesrecht moest tot goed beleid leiden en dus beperkt blijven tot geschikte kiezers. De laatste jaren is er een bescheiden revival van geschiktheidsopvattingen zoals kiezersexamens of loten. Dit artikel geeft een kort historisch overzicht van deze ontwikkeling.

Van geschiktheid naar grondrecht en weer terug? Denken over kiesrecht sinds de Bataafse Tijd.


Maatschappij & Politiek 

Vakblad voor maatschappijleer

Jaargang 49, nummer 2 (2018)

Pagina 16-17