Kiesrecht & Verkiezingen:

historisch

Kiesrecht & Verkiezingen: historisch

MENU

Een Gordiaanse knoop. Mannenkiesrecht, vrouwenkiesrecht en gezinskiesrecht tussen 1795 en 1917.

Deze bijdrage behandelt de gecompliceerde historie van het organisch en individueel kiesrecht en de implicaties daarvan voor het verlenen van kiesrecht.

Een Gordiaanse knoop. Mannenkiesrecht, vrouwenkiesrecht en gezinskiesrecht tussen 1795 en 1917.


Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden.

Jaargang 20 aflevering 2, 2018

Pagina 179-213

Met Peter van den Berg