Kiesrecht & Verkiezingen:

historisch

Kiesrecht & Verkiezingen: historisch

MENU

Van diversiteit naar eenvormigheid. Verkiezingscampagnes onder het absolute meerderheidsstelsel en het stelsel van evenredige vertegenwoordiging.

Deze bijdrage is verschenen in het onderzoeksrapport Een sprong in het duister en beschrijft de gevolgen van de overgang van het districtenstelsel naar de evenredige vertegenwoordiging voor de manier waarop verkiezingscampagnes werden gevoerd.

Van diversiteit naar eenvormigheid. Verkiezingen onder het absolute meerderheidsstelsel en het stelsel van evenredige vertegenwoordiging 1909-1925.


In: Een sprong in het duister. De overgang van het absolute meerderheidsstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918.

Anne Bos, Ron de Jong en Jasper Loots

Den Haag/Nijmegen, 2005