Kiesrecht & Verkiezingen:

historisch

Kiesrecht & Verkiezingen: historisch

MENU

Electorale cultuur en politieke oriëntatie. Verkiezingen in Gelderland 1888-1940.

In dit boek wordt de verkiezingscultuur in drie Gelderse kiesdistricten onderzocht. De districten verschilden sterk van elkaar. In het plattelandsdistrict Tiel overheerste een partij zodanig, dat de verkiezingen weinig om het lijf hadden. In het plattelandsdistrict Doetinchem hielden de partijen elkaar in een labiel evenwicht waardoor de verkiezingen ervoor zorgden dat de kiezers stevig bewerkt werden, terwijl in het stadsdistrict Arnhem een levendige debatcultuur ontstond. De beleving van en de invloed van verkiezingen liep zodoende sterk uiteen hetgeen duidelijk tot uitdrukking kwam toen het districtenstelsel in 1917 werd ingeruild voor de evenredige vertegenwoordiging. Zo maakten de kiezers in Tiel pas eigenlijk in 1918 echt kennis met de verschillende politieke partijen met grote gevolgen voor het stemgedrag.

Electorale cultuur en politieke oriëntatie. Verkiezingen in Gelderland 1888-1940.


Uitgeverij Verloren, Hilversum 2005


Van dit boek is geen pdf beschikbaar, het is verkrijgbaar bij uitgeverij Verloren.