Kiesrecht & Verkiezingen:

historisch

Kiesrecht & Verkiezingen: historisch

MENU

Slecht gekozen. Politieke vertegenwoordiging en electorale wanpraktijken in Nederland, 1795-1917.

Dit artikel toont dat lange tijd in de negentiende eeuw het doel van verkiezingen, ‘goede keuzen’, bepalend was voor de vraag of bepaalde praktijken acceptabel waren of niet. Tegen het einde van de negentiende kwam de opvatting naar voren dat het minder moest gaan om de kwaliteit van de uitkomst, maar om de vrije keuze van de kiezer.

Slecht gekozen. Politieke vertegenwoordiging en electorale wanpraktijken in Nederland, 1795-1917.


Tijdschrift voor Geschiedenis

Jaargang 128 aflevering 4, 2015

Pagina 579-599

Met Mart Rutjes