Kiesrecht & Verkiezingen: 

historisch

Kiesrecht & Verkiezingen: historisch

MENU

Vrouwenkiesrecht tussen individueel en gezinshoofdenkiesrecht, 1815-1919.

Dit artikel verdedigt de stelling dat algemeen vrouwenkiesrecht pas mogelijk werd toen het organisch denken over kiesrecht werd verdrongen door opvattingen van kiesrecht als individueel kiesrecht.

Vrouwenkiesrecht tussen individueel en gezinshoofdenkiesrecht, 1815-1919.


Historica
Tijdschrift voor gendergeschiedenis Jaargang 42 nummer 2, 2019

Pagina 12-17

Met Peter van den Berg