Kiesrecht & Verkiezingen:

historisch

Kiesrecht & Verkiezingen: historisch

MENU

Geschikte en ongeschikte kiezers. Het kiesrecht tussen 1848 en 1917.

Deze bijdrage verscheen in het themanummer van Leidschrift ter gelegenheid van honderd jaar algemeen kiesrecht in Nederland. Het geeft een overzicht van de ontwikkeling van het kiesrecht vanaf de invoering van het direct kiesrecht tot de invoering van het algemeen kiesrecht.

Geschikte en ongeschikte kiezers. Het kiesrecht tussen 1848 en 1919.


Leidschrift. Historisch Tijdschrift

Jaargang 32 aflevering 3, 2017

Pagina 17-36