Kiesrecht & Verkiezingen:

historisch

Kiesrecht & Verkiezingen: historisch

MENU

Honderd jaar Kiesraad 1917-2017.

Bij de invoering van de evenredige vertegenwoordiging in 1917 werd het centraal stembureau opgericht dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen moest vaststellen. In 1951 werd de naam veranderd in Kiesraad waarmee de adviestaak van de raad meer nadruk kreeg. Het boek bevat een overzicht van de geschiedenis van de Kiesraad, portretten van de voorzitters en een bijdrage over de internationale context.

Honderd jaar Kiesraad 1917-2017


Heleen Hörmann en Ron de Jong (red.)

Den Haag 2017