Kiesrecht & Verkiezingen:

historisch

Kiesrecht & Verkiezingen: historisch

MENU

Samen wonen samen stemmen. Lokaal kiesrecht voor niet-Nederlanders.

Dit artikel maakt deel uit van een uitgave waarin aandacht wordt besteed aan verschillende groepen kiezers die in de loop van de tijd het kiesrecht verwierven.

Samen wonen samen stemmen. Lokaal kiesrecht voor niet-Nederlanders.


In: Nieuwe kiezers nieuwe kansen

Hilde Reiding e.a. (red.)

Nijmegen 2017

Pagina 40-43

Met Heleen Hörmann