Kiesrecht & Verkiezingen:

historisch

Kiesrecht & Verkiezingen: historisch

MENU

Verkiezingen in Nederland 1888-1917. Een strijd om de kiezers of rituele volkstellingen?

Centraal in dit artikel staat de vraag of verkiezingen tijdens het districtenstelsel rituele volkstellingen waren of dat de uitkomst ongewis was doordat relatief veel kiezers niet altijd op dezelfde partij stemden. In het verlengde wordt de vraag behandeld of de partijen zich in hun verkiezingscampagne beperkten tot welomschreven doelgroepen of dat ze hun netten zo wijd mogelijk uitwierpen?

Verkiezingen in Nederland 1888-1917. Een strijd om de kiezers of rituele volkstellingen?


De Negentiende Eeuw 29

Aflevering 2, 2005

Pagina 115-133