Kiesrecht & Verkiezingen:

historisch

Kiesrecht & Verkiezingen: historisch

MENU

Valt er wat te vieren op verkiezingsdag? Verkiezingen als feest van de democratie, als feest van de partij of als bedreiging van de natie, 1848-1946.

Verkiezingen werden lange ambivalent bezien. Enerzijds vormen ze het fundament van het parlementair stelsel, anderzijds roepen verkiezingen hartstochten op die tot blijvende verdeeldheid kunnen leiden. Deze bijdrage geeft een overzicht van de verschillende manieren waarop tegen verkiezingen werd aangekeken in de eeuw na de invoering van het direct kiesrecht in 1848.

Valt er wat te vieren op verkiezingsdag? Verkiezingen als feest van de democratie, als feest van de partij of als bedreiging van de natie, 1848-1946.


Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2008

Uitgeverij Boom, Amsterdam 2008

Pagina 47-60

Met Jasper Loots