Politieke geschiedenis

Politieke geschiedenis

MENU

Antirevolutionaire Partijvorming 1848-1879. Een afwijkende visie.

Het ontstaan van de ARP moet meer worden toegeschreven aan bijzondere omstandigheden dan aan de ideologische kopstukken Groen van Prinsterer en Kuyper. Tot 1870 waren de antirevolutionairen electoraal niet meer dan een klein onderdeel van een brede conservatieve stroming. Pas nadat de conservatieve kopstukken tijdens het kabinet Van Zuylen-Heemskerk (1866-1868) electoraal met de katholieken gingen samenwerken, ontstond de politieke ruimte voor het ontstaan van de ARP.

Antirevolutionaire partijvorming, 1848-1879. Een afwijkende visie.


In: Jaarboek DNPP 2001

Groningen, 2003

Pagina 213-226