Politieke geschiedenis

Politieke geschiedenis

MENU

Beatrix aan het woord.

Het boek Koningin Beatrix aan het woord is een product van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en bevat de complete verzameling troonredes en kersttoespraken alsmede een selectie van officiële redevoeringen die de Koningin gedurende haar 25-jarige regeringsperiode in binnen- en buitenland uitsprak. De toespraken zijn voorzien van uitvoerige toelichtingen.

De uitgave is mede tot stand gekomen onder auspiciën van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum en is uitgegeven door Sdu Uitgevers.

Beatrix aan het woord

25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken 


Redactie: Carla van Baalen, Anne Bos, Jan Willem Brouwer, Peter van Griensven, Ron de Jong, Jan Ramakers

2005


Van dit boek is een pdf te downloaden via het Centrum voor Parlementaire GeschiedenisKoningin Beatrix aan het woord

Op 8 december 2005 vond op paleis Noordeinde de aanbieding plaats van het boek Koningin Beatrix aan het woord, waarvan Ron de Jong een van de redacteuren was. Op de voorgrond staan naast de koningin minister-president Jan Peter Balkenende (links) en Eerste Kamervoorzitter Yvonne Timmerman-Buck (rechts). Ron staat rechts achter Timmerman-Buck.