Politieke geschiedenis

Politieke geschiedenis

MENU

Het antirevolutionaire volk achter de kiezers.

Het is een gangbare opvatting dat ten tijde van het censuskiesrecht de kracht van de ARP vooral onder de niet-kiezers lag. Deze bijdrage toont aan dat dit nauwelijks het geval was.

Het antirevolutionaire volk achter de kiezers. De mythe van een leuze. De electorale aanhang van de ARP rond 1885 en in 1918.


In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden.

Jaargang 123, aflevering 2, 2008

Pagina 185-196