Politieke geschiedenis

Politieke geschiedenis

MENU

Liberaal leiderschap en de kiezers, 1850-1920.

Na Thorbecke kende het liberalisme geen leiders meer die gedurende langere tijd beeldbepalend waren. Dat komt onder andere doordat het liberalisme meer regionaal geworteld was dan doorgaans wordt aangenomen. Een kenmerk dat werd versterkt door het districtenstelsel.

Liberaal leiderschap en de kiezers, 1850-1920.


In: Fleur de Beaufort en Patrick van Schie (red.), Liberaal leiderschap

Den Haag, 2009

Pagina 17-23