Politieke geschiedenis

Politieke geschiedenis

MENU

Katholieken en verkiezingen, 1850-1900. Oude en nieuwe vormen van politiek.

In jaren 1880 en 1890 kwam er onder invloed van onder andere Kuyper en Troelstra een nieuwe politieke stijl tot ontwikkeling waarvan enthousiasmering en inspelen op emoties en gevoelens van loyaliteit belangrijke onderdelen waren. Onder katholieken sloeg deze ontwikkeling veel minder aan. Deze bijdrage onderzoekt waarom dat zo was.

Katholieken en verkiezingen, 1850-1900. Oude en nieuwe vormen van politiek.


In: Groniek. Historisch Tijdschrift

Jaargang 30 nummer 137, juni 1997

Pagina 432-442