Politieke geschiedenis

Politieke geschiedenis

MENU

Episcopaat en politiek. Ontwikkelingen rondom het bisschoppelijk onderwijsmandement van 1868.

In 1868 verscheen het onderwijsmandement waarmee de bisschoppen de katholieken voorhielden toch vooral gebruik te maken van het bijzonder onderwijs. Het mandement had grote politieke gevolgen. Alle katholieke afgevaardigden die zich niet vierkant achter het mandement opstelden en het openbaar onderwijs veroordeelden, verloren in de daarop volgende jaren hun zetels. Alleen in Limburg was dat niet direct het geval. Bisschop Paredis van Roermond weigerde aanvankelijk de liberaal-katholieke afgevaardigden uit deze provincie de wacht aan te zeggen, maar uiteindelijk kon ook hij zich niet onttrekken aan de politieke gevolgen van het mandement waaronder nota bene zijn eigen handtekening stond.

Episcopaat en politiek. Ontwikkelingen rondom het bisschoppelijk onderwijsmandement van 1868.


In: Trajecta

Jaargang 5 aflevering 1, 1996

Pagina 56-70