Politieke geschiedenis

Politieke geschiedenis

MENU

De som van de delen? Politiek en bestuur op lokaal niveau in de tweede helft van de negentiende eeuw.

In de eerste decennia na de grondwetsherziening van 1848 en de gemeentewet van 1851 werd het gemeentebestuur niet als politiek beschouwd. Het ging er bij raadsverkiezingen vooral om geschikte deskundige personen te kiezen. Veel politieke partijen ontwikkelden ook pas laat in de negentiende eeuw of zelfs pas in de twintigste eeuw gemeenteprogramma’s. Deze bijdrage behandelt deze ontwikkeling.

De som van de delen? Politiek en bestuur op lokaal niveau in de tweede helft van de negentiende eeuw.


In: J.C.H. Blom & J. Talsma (red.), De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw.

Het Spinhuis, Amsterdam 2000

Pagina 154-170