Politieke geschiedenis

Politieke geschiedenis

MENU

Kale jonkers en kale heeren, van ons geld speelt ge den heer. Belastingfraude in Breda tussen 1814 en 1866.

Dat belastingfraude in de negentiende eeuw geen onbekend verschijnsel was, staat buiten twijfel. De auteur van het handboek over de Nederlandse belastingen in deze periode, de tijdgenoot F.N. Sickenga, had vooral bij de accijnzen weinig vertrouwen in de effectiviteit van het belastingstelsel. Naast de nadruk die hij op de grootschalige smokkel aan de grenzen legde, wees hij ook op de smokkel in Nederland zelf. 

Kale jonkers en kale heeren, van ons geld speelt ge den heer. Belastingfraude in Breda tussen 1814 en 1866.


In: Jaarboek De Oranjeboom
Jaargang 43, 1990

Pagina 40-76