Politieke geschiedenis

Politieke geschiedenis

MENU

Stedelijke belastingen in Breda tussen
1814 en 1865.

Een verkenning van het stedelijk belastingbeleid, de stedelijke belastingdruk
en de belastinghefJing en -inning.

Stedelijke belastingen in Breda tussen 1814 en 1865.


In: Jaarboek De Oranjeboom

Jaargang 42, 1989

Pagina 60-96