Politieke geschiedenis

Politieke geschiedenis

MENU

'Eene schifting tussen bokken en schapen.' Enkele achtergronden en gevolgen van de conservatief-katholieke verkiezingssuccessen in Breda rond 1870.

In 1869 en 1871 werden de twee liberaal georiënteerde katholieke afgevaardigden van het kiesdistrict Breda vervangen door conservatieve ultramontaanse katholieken. In dit artikel wordt betoogd dat dit niet alleen het gevolg van een verrechtsing onder de kiezers – zoals vaak wordt verondersteld – , maar ook van een mobilisering van kiezers die tot dan toe vaak thuis waren gebleven.

’Eene schifting tussen bokken en schapen.’ Enkele achtergronden en gevolgen van de conservatief-katholieke verkiezingssuccessen in Breda rond 1870.


In: Noordbrabants Historisch Jaarboek 1991

Pagina 115-154